Csoportos (team) coaching

A csoportos coaching felkészíti és felhatalmazza a csapatokat arra, hogy a folyamatos magas teljesítmény és fejlődés érdekében dolgozzanak. Általa a csapat képes lesz beágyazni egy öntanulási és önfejlesztési rutint, ahol a kérdéseket nyíltan megvitatják, és lehetőséget kapnak az egyéni és csapat képességek, valamint az együttműködés fejlesztésére.

A team coaching eredményei:

 • A pszichológiai biztonság és a kollektív tanulás légköre kialakul. A csapattagok megtanulnak nyílt párbeszédet folytatni, megosztani aggodalmaikat és félelmeiket, valamint konstruktívan és empatikusan kezelni a kihívásokat. Mélyebb bizalom és magasabb színvonalú együttműködés épül ki a csapatban.

 • Egyértelmű, koherens és következetes prioritások kerülnek meghatározásra, mi az ami a legfontosabb a csapat számára, amit közösen kíván elérni. Közösen élik meg a csapat működését, beleértve a közös értékeket, szerepeket és felelősségeket, munkamódszereket. Az egyik jele annak, hogy egy csapat sikeres ebben az, hogy az egyének a csapat prioritásait a saját személyes feladataik és prioritásaik elé helyezik. 

 • A csapat megérti saját működését, beazonosítja a fejlesztési lehetőségeit. A team coaching segít a csapatnak megkérdőjelezni és igazolni saját feltételezéseit, rutinjait, aminek eredményeként gyakran gyökeresen új munkamódszerek jelennek meg. 

 • A csapat tagjai és egésze a konfliktust konstruktívan kezeli, vagyis a konfliktus inkább a teljesítmény mozgatórugója lesz, mintsem akadálya. 

 • A csapat tagjai megértik és értékelik az egyének legjobb tudásuk szerinti hozzájárulását, és azt is hogyan támogassák egymást olyan körülmények megteremtésében, ahol ki tudják használni az erősségeiket. 

 • Felépül egy reziliens csapatkultúra, amely egyrészt a változó környezettel összhangban fejlődik, ugyanakkor továbbra is lehetővé teszi, hogy mindenki megőrizze személyes hitelességét. 

 • Növeli a kreativitást és az innovációt 

 • Növeli a csapat elismertségét a szervezeten belül, javítja a kommunikáció hatékonyságát mind a csapattagok között, mind a külső érintettekkel 

Mivel a csapatban mindenki együtt tanul és gondolkodik, a team coachingot alkalmazó csapatok általában koncentráltabb kollektív energiát mutatnak. Valós munkahelyi problémákat használnak fel a tanulás gyakorlati megvalósítására, így új készségeket ágyaznak be. Általában a co-coaching rutin tevékenységgé válik.

A csapat coaching különösen hasznos amikor:

 • Új csapat alakul
 • A csapat nem működik olyan hatékonyan, mint amire képes lenne, és a csapatvezető és a csapattagok egyetértenek abban, hogy tenni szeretnének a csapat jobb működése érdekében
 • Egy régóta fennálló csapat elvesztette motivációját és kész erőfeszítéseket tenni annak visszaszerzésére
 • Egy csapat példakép akar lenni a szervezet többi tagja számára

Mindezen fenti esetekben a team coaching folyamata új energiát ad, új fókuszt ad a csapatnak és sikeres kollektív működési szokásokat alakít ki.

Hogyan működik a team coaching:

A team coaching egy közép- illetve hosszútávú fejlesztési módszer és az alábbi lépésekből áll: 

 • a csapat egyik tagja – a probléma gazdája – ismertet egy témát, amellyel szembesül, és ami szerinte az egész csapatra kihat
 • a csapat minden tagja felteheti kérdéseit ugyanazzal a témával kapcsolatban a probléma jobb megértése és a megoldáskeresés céljából
 • egy előre meghatározott szabályrendszer és sorrend alapján a csapattagok több fordulóban kérdésekkel és válaszokkal segítik elő a megoldáskeresést 
 • egy foglalkozás, vagyis egy problémafelvetés és annak kollektív megoldása körülbelül 2-3 óráig tart, optimális csapatlétszám 5-12 fő
 • a következő foglalkozások során minden csapattagnak lehetősége van ismertetni egy problémát és a megoldáskeresési folyamatot a csapattal együtt végigvinni 
 • a legtöbb esetben miután a csapat minden tagja megélte a probléma gazda szerepet, és a csapat segítségével megoldás született az önfejlesztés folyamata beágyazódik a csapat működési struktúrájába